Aanvraagformulier gericht aan het bestuur van het CNS
(De aanvraag moet minimaal zes weken voor de aanvang van een project zijn ingediend)


Informatie over de aanvrager
Naam van uw organisatie: *
Postbus of adres van uw vereniging: *
Plaats van vestiging: *
Tak(ken) van sport: *
Naam secretaris: *
M/V:
Adres secretaris: *
Postcode en woonplaats secretaris: *
E-mailadres: *
Website:
Nummer Kamer van Koophandel: *
Kopie van inschrijving Kamer van Koophandel bijsluiten.
Kamer van Koophandel gevestigd te: *
Telefoonnummer:
 
Naam contactpersoon:
Adres: *
Postcode en woonplaats: *
E-mailadres: *
 
Aantal leden: *
Aantal vrijwilligers *

Projectnaam: *
Passend in welk CNS-programma: *
 
De aanvraag handelt om een ter grootte van €
 
Aangeboden tegenprestatie:
Onze vereniging is bereid medewerking te verlenen aan een donateurwervingsactie voor het CNS onder uw leden?
 
Als u bovenstaande vraag met nee hebt beantwoord, bent u dan bereid een andersoortige sponsoractiviteit te organiseren voor het CNS?
 
Wanneer start uw project? Datum:
Wanneer eindigt uw project? Datum:
 
Wat is het doel van uw project:
Begroting van het project:
Opbrengsten:   Kosten:  
Toezeggingen van anderen:
Eigen bijdrage:
Gevraagde bijdrage van het CNS:
 
 
Totaal: Totaal:

Namen, functies en e-mailadressen van de leden van het dagelijks bestuur van uw vereniging:
Naam:           Functie:           Email:
Naam:           Functie:           Email:
Naam:           Functie:           Email:
Aanvragen tevens ingediend bij:
Wanneer wenst u gebruik te maken van de aangevraagde bijdrage: (datum)

Bankrekeningnummer:
op naam van te

Naar waarheid ingevuld:
 
Gemandateerd door het bestuur op: (datum besluit in uw verenigingsbestuur)
Naam ondertekenaar:
Datum en plaats van ondertekening:
(datum)
(plaats)

velden aangegeven met * zijn verplicht
Captcha-code

Neem alleen de zwarte letters over. (niet de grijze)