Nieuws

Samenwerken, glimlachen, bewegen, pauzeren, relativeren, doorzetten en aanvaarden vormen de 7 hoofdstukken in het boekwerkje van Aalt van de Glind, de schaatser, de fietser, de wandelaar, de geestelijk vader van De Koninklijke Weg. En toen kwam de beroerte: “Sinds die donderdagavond en dat herseninfarct snap ik soms mijzelf niet meer: de beroerte maakte witte vlekken op mijn grijze cellen. Mijn linkerkant voelde niets meer en deed niks meer. Linkszijdig uitval heet dat. Lezen lukte amper: al na een halve bladzijde gingen de letters schitteren”.

Zeven jaar na zijn beroerte kan Aalt gelukkig weer met twee stokken een kilometer lopen en heeft hij plezier in het lezen én in het schrijven over zijn zoektocht naar beterschap. Een openhartig verhaal over revalideren in kleine stukjes vanwege de snelle vermoeidheid en dansende woorden.Technische informatie: ISBN: 9789055993222 Uitgeverij GVMedia. Prijs € 14,95

 


Als wij terugzien op het jaar 2012, dan levert dat een dubbel gevoel op.
Een jaar met prachtige hoogtepunten maar ook enorme dieptepunten.
Het was een feest om op de Olympische Spelen van Londen, heel in het bijzonder de winnaars van goud, zilver en brons te zien schitteren, maar ook de ervaringen van de andere sporters die net niet eremetaal wisten te winnen bleven ons bij.
En wat te denken van de vele topsporters die in het geheel niet in de buurt van het winnen terecht kwamen? Zou meedoen voor hen belangrijker zijn geweest dan winnen? Het is te hopen, want ook zij putten hun ambitie om het hoogste te bereiken uit het plezier hebben in de sport. Door noeste trainingsarbeid konden ze toch maar zover komen.
Diep respect voor die jonge enthousiaste sporters, die gelauwerd of niet, voor een tijd hun maatschappelijke carrière naar achteren hebben geschoven. Wij hebben van hen genoten.

Volgens de Chef de Mission van Londen, Maurice Hendriks van NOC*NSF, gaat het op de Spelen niet meer om meedoen maar om winnen. En dat doel is allesbepalend voor de (top)sport van de toekomst. Dat geldt voor de talenten, die opgeleid moeten worden voor medailles op Olympische Spelen in een beperkt aantal sporten.
Dat geldt ook voor de coaches, die mee mogen doen in de begeleiding van dit beperkte aantal sporten en het geldt evenzo voor het beperkte aantal sportbonden met hoge ambities dat nog geld uit de Lotto krijgt om de gestelde doelen te halen.
De gemaakte keuzes maken deel uit van een sedert haar fusie reeds jaren bestaand streven van het NOC-deel in de combinatie-koepelorganisatie NOC*NSF. De topsport heeft het gewonnen van de breedtesport. De Nederlandse Sport Federatie, de oorspronkelijke federatie van niet-olympische sportorganisaties, is overvleugeld door de Olympische idealen van het NOC.
In de loop der jaren vlogen steeds meer organisaties uit de subsidiekanalen van de Lotto. Waren het eerst de Brandweer- en Politie sport organisaties, die hun rechten werden ontnomen, later de kleine sportorganisaties zonder olympische status. Daarna ging de financiering van de levensbeschouwelijke koepels NKS, NCSU en NCS er aan. 2012 is het laatste jaar dat er nog € 300.000,- voor de drie organisaties in hun richting kwam.
En met de nieuwe verder gestroomlijnde plannen zijn er opnieuw weer slachtoffers gevallen in de reeks van sportbonden, die niet aan de eisen van de strenge keurmeesters van NOC*NSF konden voldoen.
Een negatieve ontwikkeling waarvan niemand weet waar die precies zal eindigen.


Zo recent nog werd de sportwereld opgeschrikt door het tragische overlijden van de 42-jarige Almeerse grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Een noodlottige situatie die de hele samenleving en ook ons in grote beroering bracht. Een indrukwekkende tocht van bezinning werd in bijzijn van veel sportbestuurders gehouden. De uitspraak van de KNVB-voorzitter Michael van Praag: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’ dreunt nog na in de burelen van de sport!
Bij een snelle screening van websites van voetbalverenigingen bleek ons hoeveel besturen van amateurverenigingen de deuren hebben open gezet voor het betuigen van medeleven maar ook voor bezinning op het thema Sportiviteit en Respect. En men vraagt om hulp!!


Is het na dit alles teveel gevraagd aan de bestuurders in de sport, om te pleiten voor aanpassing van de financiering van de sport door opnieuw geld vrij te maken voor projecten op het gebied van Fair Play in en buiten het veld? Welke bestuurder durft het thema op te pakken en een pleidooi te houden voor meer geld naar Sportiviteit en Respect?

Het zou van bestuurlijke lef getuigen als NOC*NSF een keuze zou maken, om voor de jaren 2013 t/m 2016 een bedrag van enkele miljoenen beschikbaar te stellen aan al die bestuurders van verenigingen, die hun invloed kunnen en willen aanwenden om sport sportiever te maken, zowel in het veld of de zaal als er buiten, voor sporters, trainer-coaches, toeschouwers en al die andere betrokkenen bij de sport van alledag.
Uit ervaring weten wij, dat er vele hulpmiddelen ontwikkeld zijn om Fair Play onderwerp van gesprek te maken en te kunnen integreren in de praktijk van de verenigingen.

Vanuit een christelijk georiënteerd denken willen wij graag onze bijdrage aan een humane sport leveren. Wie durft het initiatief te nemen en aan te haken? Misschien is samen met mensen van goede wil te voorkomen dat de sport terug gaat naar af!

Een prettige jaarwisseling en een mooi en sportief 2013 gewenst.


Johannes van der Veen
Voorzitter Chr. Nat. Sportfonds

 

In november is een actie gestart onder 950 protestantse kerken in Nederland. Het doel van de actie is aandacht te vragen voor de doelen en projecten van het CNS door één keer per jaar een collecte te organiseren voor het CNS of een specifiek project van het CNS.
Kerken kunnen daarbij hulp verkrijgen van het CNS die folders/flyers en posters beschikbaar wil stellen.
De kerken kunnen eveneens met hulp van het CNS een wervingsactie starten door middel van een te organiseren sportproject.

 

De voorzitter van het CNS bezocht op uitnodiging het project van de CDUC Medellin in Colombia vanwege het 20-jarig jubileum van de club.Er blijft een grote behoefte om meer kinderen te helpen.
Marcos Wittig en zijn staf hopen opnieuw op steun uit Nederland om straatkinderen uit hun door straatterreur beheerste wereld te halen en ze door middel van sport een kans op een nieuw leven te geven.

Het nieuwe inzamelingsproject is bedoeld om een reeds geschonken kunstgrasveld te kunnen installeren op het trainingsveld van de club. In regenachtige periodes kunnen de kinderen toch blijven komen om te kunnen sporten.

Het bestuur van het CNS besloot tot het organiseren van een nieuwe actie om te helpen en doet een dringend beroep op donateurs en andere gevers resp. fondsen te helpen een bedrag van € 45.000,- bijeen te brengen. Momenteel worden contacten gelegd met diverse fondsen om de mogelijkheden voor steun te onderzoeken.