Centrale programma’s

Thema: Help kinderen aan sportieve kansen

Voorbeelden:
- Project straatkinderen in Medellin, Columbia
- Project in Oost-Europa
- Projecten in andere delen van de wereld

 

Lees meer...

 

Thema: Identiteit en educatie

Voorbeelden:
- Projecten waarbij een ethische of religieuze vraag centraal staat en die als doel hebben de gewenste identiteit van de vereniging vast te stellen.
- Projecten die de vorming van het jeugdkader en pedagogisch verantwoord leiding geven stimuleren.

 

Lees meer...

 

Thema: Kwaliteitsverbetering van de (jeugd)sportverenigingen

Voorbeelden:
- Aangepaste sportvormen die passen bij de leeftijden van kinderen.
- Bevorderen van recreatieve sportvormen.
 

Thema: Participatie in de sport

Voorbeeld:
- Integratie in sportverenigingen van jonge mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
 

Thema: Sport doe je samen

Voorbeeld:
- Vernieuwende initiatieven en experimentele samenwerkingsprojecten waarbij het accent ligt op interculturele samenwerking.

Onder het programma Steunt samen Sport vallen drie hoofdthema's:
-  kwaliteitsverbetering
-  participatie
-  sport doe je samen

Lees meer...

 

Thema: Waarden en normen in de praktijk van de vereniging

Voorbeelden:
- Integratie Allochtone kinderen en Ouderen in de sportvereniging (Project Samen Spelen 2015)
- Fair Play: basale grondhouding in de sport voor allen (Project 2014)
- Respect en tolerantie
- Geweld niet gewild
- De vreedzame sportvereniging

Lees meer...