• Verstrekken van financiële steun aan sportverenigingen en andere lokale sport- en spelorganisaties.
  • Verzorgen van lezingen en spreekbeurten.
  • Hulp bieden bij de organisatie van lokale fondswervingsacties
  • Adviseren bij het aanvragen van subsidies
  • Spelen van een intermediaire rol naar andere fondsen


Bij verzoeken om advies of hulp: