Het CNS is in 1960 opgericht in Rotterdam als vervolg op een financiële actie die de titel kreeg ‘Plan Kret’, genoemd naar de bedenker van het plan, ds. Kret. Via kerken en sportverenigingen werden gelden bijeengebracht om het werk van de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) mogelijk te maken. Dit is de koepelorganisatie van de protestants christelijke sportbonden in Nederland.
De NCSU, zelf opgericht in 1955, had dringend behoefte aan financiële steun voor de uitvoering van haar taken voor de aangesloten sportbonden en hun verenigingen.
Door onder andere collectegelden van kerken kon de NCSU structurele activiteiten organiseren.

Subsidies
In de 60-er jaren ging de rijksoverheid zich meer met sport bemoeien. Er kwamen subsidies voor de algemene en levensbeschouwelijke koepels in de sport. Bijvoorbeeld regelingen voor huisvesting, opleidingsactiviteiten en weer later voor personeel van de organisaties.

Door deze steun van de overheid kon het CNS zijn directe steun aan de NCSU verminderen en de focus verleggen naar bijzondere projecten van aangesloten sportverenigingen. Het fonds investeerde in de infrastructuur van de sportverenigingen door hulp te bieden bij de bouw en inrichting van clubhuizen. Ook steunde het kadervormingswerk binnen verenigingen. Belangrijk doel was investeren in de vorming van de jeugd.

Projecten NCSU
Daarnaast leverde het CNS belangrijke bijdragen aan specifieke projecten van de NCSU. Een voorbeeld is het project dat sport en spel voor mensen met een verstandelijke beperking in diverse plaatsen op de Veluwe tot stand bracht. In samenwerking met enkele grote instellingen, zoals ‘De Open Ankh’ en de Stichting Nazorg, namen in 2004 een groot aantal mensen bij sportverenigingen deel aan de aangeboden programma's.

Andere projecten
Ook maakte het CNS andere projecten mogelijk. Zo kwam in 1980 het boek ‘De ‘C’ wat doe je er mee?’ van de persen en werd een groot ontwikkelingsproject voor sportverenigingen gerealiseerd om sporters met een verstandelijke beperking te stimuleren mee te doen in reguliere sportverenigingen. Ook leverde het fonds waardevolle bijdragen bij het 40- en 50 jarig bestaan van de NCSU in 1995 en 2005.

Sportproject Columbia
In 2004 werd een gemeenschappelijk inzamelingsproject gehouden in samenwerking met de NCSU en De Wilde Ganzen. Het leverde €250.000,- op voor een sportproject voor straatkinderen in Medellin (Colombia).

1 miljoen
Door de jaarlijkse inzamelingsacties onder donateurs heeft het CNS gedurende de 50 jaar van zijn bestaan meer dan 1 miljoen euro beschikbaar kunnen stellen aan de sport.