Het Christelijk Nationaal Sportfonds bevordert de positieve rol van sport in de samenleving door aan haar toevertrouwde gelden ter beschikking te stellen van organisaties en verenigingen in het bijzonder.

Het uitgangspunt van het fonds is gebaseerd op een christelijke levensoriëntatie en sociaal maatschappelijke visie. Het doel is mensen te stimuleren om ook in de sport van betekenis te zijn voor de ander.

Het CNS is transparant en open naar gevers en vrijwilligers over de manier waarop het fonds zijn gelden werft en besteedt.